Deadline projectoproep Launch

Home / Evenementen / Deadline projectoproep Launch
Home / Evenementen / Deadline projectoproep Launch

Deadline projectoproep Launch

Wanneer 22-01-2016
van 00:00 tot 15:40
Waar Innoviris
Naam
Telefoonnummer 02 600 50 66

Deadline Launch - Brussels Spin-off projectoproep 2016

Wil u de onderzoeksresultaten van uw wetenschappelijk, academisch of industrieel onderzoek valoriseren door een nieuwe onderneming op te richten in Brussel? Dien dan vanaf nu tot en met 23 januari een financieringsaanvraag in bij Innoviris.

De projecten die binnen deze actie worden gefinancierd, perfectioneren een innovatief product, proces of een innovatieve dienst gebaseerd op onderzoeksresultaten. Tijdens het project worden de voorwaarden van de industriële en commerciële exploitatie van de onderzoeksresultaten bestudeerd. De projecten moeten uiteindelijk leiden tot de oprichting van een nieuwe onderneming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Reeds vanaf de eerste editie in 2006, is het toenmalige Spin-off in Brussels-programma een groot succes: er werden 88 aanvragen ingediend, waarvan 38 projecten werden gefinancierd. Vandaag werden er in totaal al 16 spin-offs opgericht. Omdat de resultaten zo positief zijn, wordt er in 2016 een nieuwe projectoproep gelanceerd.


Wanneer komt u in aanmerking?

De actie Launch is gericht op universiteiten, hogescholen en onderzoekscentra van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook ondernemingen komen in aanmerking, als ze beantwoorden aan de definitie van artikel 2.4. van de ordonnantie van 26 maart 2009 en minstens 1 exploitatiezetel hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Hoe dient u een aanvraag in?

Dien uw aanvraag ten laatste op 22 januari 2016 om 12u in bij Innoviris.

Dien uw aanvraag in via het formulier in de toolbox voor ondernemingen en onderzoekscentra . Het reglement van Launch vindt u hier.

Als uw project aan de toelatingscriteria voldoet, wordt het tussen begin maart en eind mei 2016 geëvalueerd door een ad hoc jury van experten. De Regering neemt in juni een beslissing over de financiering van de beste projecten. Als uw project wordt geselecteerd, gaat het tussen 01/10/2016 en 01/01/2017 van start.

 

Meer informatie nodig ? 

** IMAGE DESCRIPTION **

Aline Grosfils

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 66
agrosfils@innoviris.brussels