AAL - Ambient Assisted Living

Home / Financiële steun aan de non-profit sector / AAL - Ambient Assisted Living
Home / Financiële steun aan de non-profit sector / AAL - Ambient Assisted Living

AAL - Ambient Assisted Living

Het Ambient Assisted Living (AAL)-programma is gericht op de ontwikkeling van oplossingen gebaseerd op informatie-en communicatietechnologieën (ICT) ten voordele van ouderen.

Het Ambient Assisted Living (AAL)-programma is gericht op de ontwikkeling van oplossingen gebaseerd op informatie-en communicatietechnologieën (ICT) ten voordele van ouderen.

Het programma verhoogt de zelfstandigheid van oudere mensen zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen.  De bedoeling is de levenskwaliteit van ouderen te verhogen via ICT en diensten op afstand, inclusief diensten die  hen  helpen om de nodige zelfstandigheid, onafhankelijkheid en waardigheid te behouden. 

Het gaat niet enkel om maatschappelijke uitdagingen maar ook om het creëren van opportuniteiten voor de gezondheidssystemen, de industrie en de Europese economie.

De geselecteerde projecten worden gefinancierd door de nationale financieringsinstellingen (Innoviris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de Europese Commissie. Het AAL-initiatief telt 22 landen. De partnerships voor de projecten worden opgesteld tussen de actoren van de deelnemende landen. Voor meer informatie over de deelnemende landen van het AAL-initiatief, klik hier.

Alle consortia die bestaan uit minstens 3 aparte organisaties uit 3 verschillende AAL-partnerlanden, kunnen een project indienen. De consortia moeten minstens bestaan uit een businesspartner, een KMO (die eventueel ook de business partner is) en een ‘end-user’ organisatie. Deze organisatie kan ook proactief deelnemen aan de uitvoering van het project. Ook onderzoeksinstellingen (universiteiten en hogescholen) kunnen deelnemen aan AAL-projecten.

De AAL-projecten moeten een haalbaar en degelijk businessplan voorleggen en de resultaten moeten twee jaar na het einde van het project gecommercialiseerd worden. Elke partner mag maximum 70 % van de projectkosten op zich nemen. 

In februari 2017 lanceert het AAL programma de projectoproep "AAL PACKAGES/INTEGRATED SOLUTIONS - Providing packages of integrated solutions based on ICT to support active, healthy and independent living of older adults their supporting environments". In januari 2017 vind je op de website van Innoviris meer informatie over deze projectoproep. 

De projecten moeten beantwoorden aan de toelatingscriteria en de algemene voorwaarden van het AAL programma

  • Het Consortium moet samengesteld zijn uit minstens drie eintiteiten uit drie verschillende landen die aan de oproep deelnemen

  • Het Consortium moet een grote onderneming, een kmo en een organisatie voor eindgebruikers

  • Grootte van het Consortium: 3 - 10 partners

  • Duur van het project: 12-36 maanden

Als non-profit organisatie met een economische activiteit verbonden aan de vergrijzing, nl. end-user organisaties, private of publieke ziekenhuizen, organisaties voor ouderen en private of publieke woon-en zorgcentra opgericht als commerciële ondernemingen naar Belgisch recht of als vzw,  moet u voldoen aan volgende toelatingscriteria:

  • je oefent (een deel van) uw activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • je stelt een vernieuwend OOI-project voor dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • je toont aan dat je een deel van het project kunt financieren

  • je bent je verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nagekomen

 

De projectoproep wordt in februari 2017 opengesteld. Vanaf dan vind je hier alle informatie over de procedure en deadlines. 

Financieringstype

De financiële tegemoetkoming wordt toegekend in de vorm van een subsidie.

 

Financiële tegmoetkoming (maxima)

Organisaties die actief zijn in het domein 'active ageing' kunnen deelnemen. Ze moeten aantonen dat de resultaten van het project gevaloriseerd kunnen worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Organisaties zonder economische activiteiten worden onder dezelfde voorwaarden gefinancierd als onderzoeksinstellingen.

  Industrieel onderzoek Experimentele ontwikkeling Procesinnovatie
 

Subsidie

Subsidie  

Subsidie

ZKO/KO

70%

45%

35%

MO

60%

35%

25%

GO

50%

25%

15%

 


Ondernemingen komen eveneens in aanmerking. Meer weten? Klik dan hier voor meer informatie. 

Ook onderzoeksinstellingen komen in aanmerking voor financiële steun via het AAL-programma. Wens je meer informatie over de financieringsvoorwaarden van dit programma ? Klik dan hier voor meer informatie.

Via Connect kan je een financieringsaanvraag indienen voor het opzetten van je AAL-project.

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Beata Bibrowska

International Projects Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 22
bbibrowska@innoviris.brussels