Testit - Living Labs

Testit - Living Labs

Via de actie Test-it wil Innoviris innovatoren de kans geven hun producten, oplossingen en concepten te ontwikkelen, uitproberen en testen met de eindgebruikers.

Co-create

 

 

 

Via de actie Test-it wil Innoviris innovatoren de kans geven hun producten, oplossingen en concepten te ontwikkelen, uit te proberen en te testen met de eindgebruikers.

De projecten in toegepast onderzoek en innovatie worden uitgevoerd in living labs, waarbij onderzoekers, gebruikers en een platform van gebruikers betrokken zijn.

 

 

 

 

 

Editie 2016 (tweede fase nog lopende)

De actie Living Labs Brussels Retrofit 

Het EFRO-project Living Labs Brussels Retrofit heeft tot doel renovatie in de woningsector aan te moedigen via de uitvoering van experimenteer- en innovatieprojecten die de krachten van de spelers in de bouwsector en van de onderzoeksentiteiten bundelen.

In het kader van deze oproep worden innovatieve technieken en processen toegepast in reële renovatieprojecten van de woningsector en door de spelers van de bouwsector. Deze technieken en processen, die worden getest en verbeterd via de Living Labs-projecten, kunnen vervolgens op grotere schaal worden toegepast met als doel betaalbare oplossingen te bieden voor renovaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zowel voor de privésector als voor sociale woningen.

Bovendien kan op die manier ook de samenwerking tussen de bouwsector en de onderzoeksinstellingen worden verbeterd.

In het kort: de voornaamste doelstelling van elk Living Lab bestaat erin energie-efficiënte renovatieoplossingen te ontwikkelen, te testen en te implementeren die tegemoet komen aan de specifieke uitdagingen waarmee de bouwsector in Brussel te maken krijgt. 

Er werden prioritaire onderzoeksthema's vastgelegd, in functie van de bijzondere uitdagingen waarmee de bouwsector te maken krijgt, meer bepaald in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Je kan de verschillende onderzoeksthema's raadplegen in het reglement op p. 6-7.

De selectieprocedure van de projecten omvat twee fasen:  een expression of interest en een volledig voorstel. De eerste fase werd afgesloten op 20 januari 2017. Er  werden 14 projecten in verschillende onderzoeksthema's ingediend. De projecten die werden geselecteerd, moeten hun volledig voorstel ten laatste indienen op 19 mei 2017 om 12.00 uur.


De Brusselse entiteiten die een aanvraag kunnen indienen bij Innoviris voor deze oproep zijn :

Zelfstandigen die niet in een van bovenstaande categorieën kunnen worden ondergebracht, kunnen geen aanvraag indienen. Ze kunnen echter wel als onderaannemer of zelfstandige deelnemen aan een project in het budget van een van de partners.

Het budget van alle onderzoeksinstellingen die aan het project deelnemen, mag niet groter zijn dan 30% van het totale budget.

Het project mag niet door een onderzoeksinstelling worden gecoördineerd.


De selectieprocedure van de projecten omvat twee fasen:  een expression of interest en een volledig voorstel. De eerste fase werd afgesloten op 20 januari 2017. Er  werden 14 projecten in verschillende onderzoeksthema's ingediend. De projecten die werden geselecteerd, moeten hun volledig voorstel ten laatste indienen op 19 mei 2017 om 12.00 uur.

INNOVIRIS
Ter attentie van Gaëtan Danneels - Oproep Living Lab Retrofit 2016
Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie
Charleroisesteenweg 110
1060 BRUSSEL

Een elektronische versie, in het formaat doc of docx, wordt ook naar de volgende adressen verzonden:

 • funding-request@innoviris.brussels

 • gdanneels@innoviris.brussels
   


Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie.

De projecten hebben een maximum duur van vier jaar. 


Financiële tegemoetkoming (maxima)

Je kan op drie mogelijke manieren worden gefinancierd afhankelijk van je situatie en die van je partners:

 1. Je bent een vzw zonder economische activiteit (je hebt geen omzet als resultaat van diensten of goederen die je aanbiedt). In dit geval komt in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming van 100% voor uw project.

 2. Je bent een vzw met stipte economische activiteiten. Deze economische activiteiten kunnen dus geen deel uitmaken van de dagelijkse activiteiten van de organisatie.

  Concreet betekent dit dat de jaarlijkse capaciteit geaffecteerd door deze economische activiteiten niet meer dan 20% mag bedragen van de jaarlijkse algemene capaciteit van de organisatie (materiaal, uitrusting, personeel en vast kapitaal). Om dit te evalueren zal Innoviris zich baseren op een analyse van de boekhouding of op de omzet (verkoop, prestaties en dergelijke) die lager moet zijn dan 20% van de som van de totale producten (inclusief bijdragen, giften, nalatenschap en subsidies).

  In dit geval kan Innoviris een tegemoetkoming van 100% voorzien voor het project.

 3. Je bent een vzw met regelmatige economische activiteiten (de jaarlijkse capaciteit die wordt geaffecteerd door economische activiteiten bedraagt meer dan 20% van de jaarlijkse algemene capaciteit, zie punt 2 voor de evaluatie van dit criterium door Innoviris. In dit geval wordt de organisatie beschouwd als een onderneming en moet je beroep doen op voorgaand hoofdstuk met betrekking tot ondernemingen. 

  Voor meer informatie over de berekeningsmethode van de grootte van een vzw (gelijkaardig aan een onderneming) kan je terecht op deze website.

  Voor tegemoetkomingen van minder dan 100% is het noodzakelijk dat de entiteit aantoont dat ze over de capaciteit beschikt om haar aandeel in het project te financieren via andere middelen dan geld vanwege de overheid. Het bewijs van dit aandeel kan worden geleverd aan de hand van verschillende documenten (balans, rekeninguittreksels, kapitaal, een banklening enzovoort).


Meer informatie nodig ? 

Heb je meer informatie nodig? Lees het reglement van de actie of neem contact op met: 

 

Je contactpersoon bij Innoviris

 

Gaëtan Danneels

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 19
gdanneels@innoviris.brussels