Urban Europe

Urban Europe

Het gezamenlijke programma Urban Europe helpt Europese steden om een antwoord te vinden op verschillende actuele problemen : klimaatveranderingen, opeenhoping van verkeersnetwerken, energiebeheer, verouderde woonterreinen, migratieflux, sociale en economische veranderingen.


Het gezamenlijke programma Urban Europe
 helpt Europese steden om een antwoord te vinden op verschillende actuele problemen : klimaatveranderingen, opeenhoping van verkeersnetwerken, energiebeheer, verouderde woonterreinen, migratieflux, sociale en economische veranderingen.

Een samenwerking op verschillende niveaus en tussen alle partners (onderzoeksactoren en eindgebruikers) moet leiden tot technologische oplossingen en nieuwe inzichten over stedelijke bestuurssystemen.

Boven zijn de projecten van Urban Europe interdisciplinair en combineren ze basisonderzoek, toegepast onderzoek en stedelijke innovatie. 

De projecten die voor Urban Europe geselecteerd worden, krijgen geen toelage van de Europese Commissie. De financiering verloopt exclusief via de nationale financieringsinstellingen (Innoviris voor Brussel) en hun specifieke voorschriften. 

 

ERA-NET COFUND SUSTAINABLE URBANISATION GLOBAL INITIATIVE - De projectoproep is opengesteld ! 

Samen met 20 andere Europese financieringsinstellingen voor onderzoek en 6 financieringsinstellingen van het Belmont Forum (Taiwan, Japan, Qatar, USA, Brazilië en Mexico), neemt Innoviris deel aan het nieuwe ERA NET Cofund programma "Sustainable Urban Global Initiative Food-Energy-Water Nexus" (EN SUGI). 

Het Belmont Forum en het Joint Programming Initiative Urban Europe hebben dit programma opgericht om onderzoek en expertise verspreid over de hele wereld samen te brengen om nieuwe innovatieve oplossingen te vinden voor de Food-Energy- Water (FEW) Nexus uitdaging.  

Voor deze projectoproep werden 3 verschillende onderzoeksthema's gedefinieerd: 

 • Robust Knowledge, Indicators and Assessments

 • Multi-level Governance and Management of the Food-Water-Energy Nexus

 • Managing Potential Strategies and Solutions to address emerging Risk and Tradeoffs at the intersection of Sustainable Urbanisation and the FWE Nexus

De projectoproep werd op 9 december 2016 gelanceerd en heeft een budget van 28,5 miljoen euro, verdeeld onder de financieringsinstelligen van JPI Urban Europe, het Belmont Forum en de Europese Commissie.

 

Organisaties van eindgebruikers zoals stedelijke autoriteiten, wijken, handelaars met een economische activiteit verbonden aan de uitdagingen die het onderwerp zijn van Urban Europe, komen in aanmerking voor financiële steun.

Deze organisaties worden onder dezelfde omstandigheden gefinancierd als ondernemingen.

Je komt in aanmerking voor een toelage van Urban Europe als je project voldoet aan de criteria van uw nationale financieringsinstelling en het Urban Europe-programma.

 

Criteria van Innoviris
 • je organisatie oefent (een deel van) haar activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • je stelt een vernieuwend OOI-project voor dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • je organisatie kan een deel van de kosten van het project op zich nemen

 • je organisatie is haar verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nagekomen

 
Criteria van het Urban Europe-programma
 • Belang van het voorstel voor het onderzoeksthema

 • Kwaliteit van het voorstel

 • Organisatie van het project en bestuur van het consortium

 • Impact van het project

Hoe dien je een aanvraag in? 

De projectoproep wordt georganiseerd in twee stappen. Voor 15 maart 2017 moeten de consortia een korte versie van het project voorbereiden (pre-preposal). Deze pre-proposals worden geëvalueerd door externe experten.

De 50 beste consortia worden uitgenodigd om een volledig voorstel in te dienen voor 20 september 2017.

De finale resultaten van de evaluatie en de weerhouden projecten zullen in november 2017 bekend worden gemaakt. 

Prepreposals en volledige voorstellen moeten worden ingediend via de online tool van het Secretariaat van het FFG programma. (Hier vind je een document waarin wordt uitgelegd hoe je deze tool moet gebruiken.)

 

Financieringstype en financiële tegemoetkoming (maxima)

Je kan op drie mogelijke manieren worden gefinancierd afhankelijk van uw situatie en die van je partners:

 1. Je bent een vzw zonder economische activiteit (je hebt geen omzet als resultaat van diensten of goederen die je aanbiedt). In dit geval komt in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming van 100% voor uw project.

 2. Je bent een vzw met stipte economische activiteiten. Deze economische activiteiten kunnen dus geen deel uitmaken van de dagelijkse activiteiten van de organisatie.

  Concreet betekent dit dat de jaarlijkse capaciteit geaffecteerd door deze economische activiteiten niet meer dan 20% mag bedragen van de jaarlijkse algemene capaciteit van de organisatie (materiaal, uitrusting, personeel en vast kapitaal). Om dit te evalueren zal Innoviris zich baseren op een analyse van de boekhouding of op de omzet (verkoop, prestaties en dergelijke) die lager moet zijn dan 20% van de som van de totale producten (inclusief bijdragen, giften, nalatenschap en subsidies).

  In dit geval kan Innoviris een tegemoetkoming van 100% voorzien voor het project.

 3. Je bent een vzw met regelmatige economische activiteiten (de jaarlijkse capaciteit die wordt geaffecteerd door economische activiteiten bedraagt meer dan 20% van de jaarlijkse algemene capaciteit, zie punt 2 voor de evaluatie van dit criterium door Innoviris. In dit geval wordt de organisatie beschouwd als een onderneming en moet je beroep doen op voorgaand hoofdstuk met betrekking tot ondernemingen. 

  Voor een tegemoetkoming lager dan 100% is het noodzakelijk dat de entiteit aantoont dat ze in staat is op een eigen deel van het project te financieren via andere middelen dan publieke fondsen. Dit eigen aandeel moeten bewezen worden via verschillende documenten (balans, bankuittreksel, kapitaal, banklening, etc.).

De verenigingen worden gefinancierd volgens de criteria die voor hun specifieke economische activiteit van toepassing zijn. Om het financieringspercentage van je vereniging in het project te bepalen, vult u de fiche “Verklaring met betrekking tot de kwalificatie van de activiteiten van de aanvrager” in (in de toolbox bovenaan deze pagina).


Ook ondernemingen en onderzoeksinstellingen komen in aanmerking voor financiële steun via Urban Europe. Meer weten? Ga dan naar de pagina's Urban Europe -ondernemingen en Urban Europe - onderzoeksinstellingen.

Via Connect kan je een financieringsaanvraag indienen voor het opzetten van je Urban Europe-project. 

 

Bijkomende informatie

Voor meer informatie kan je terecht op de website van het programma. In onze toolbox (links bovenaan de pagina) vind je ook een gedetailleerde informatiebrochure over de projectoproep en andere documenten over het programma. 

Tijdens de voorbereiding van je project kan je bij ons terecht voor een eerste lezing van je project, administratief, financieel en juridisch advies.  

 

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Beata Bibrowska

International Projects Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 22
bbibrowska@innoviris.brussels