Launch - Brussels spin-out

Launch - Brussels spin-out

Via het programma Launch stimuleert Innoviris de oprichting van nieuwe ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

 

 

Wil je de onderzoeksresultaten van uw onderneming valoriseren door een spin-out op te richten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Doe beroep op het Launch-programma!

De projecten die in het kader van deze actie worden gefinancierd, leiden tot de oprichting van een onderneming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en valoriseren commerciële producten, processen of diensten die voortvloeien uit voorafgaand onderzoek.

 

 

 

 

Je komt als onderneming of collectief onderzoekscentrum in aanmerking voor Launch als:

 • je onderneming (een deel van) haar activiteiten uitoefent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • je project is gericht op de afwerking van vernieuwende producten, processen of diensten gebaseerd op onderzoeksresultaten

 • je project wordt geleid door een onderzoeker-ondernemer met een universitair diploma en een promotor die verantwoordelijk is voor het onderzoek van de vragende onderneming of het vragende collectief onderzoekscentrum

 • je project dankzij de oprichting van een onderneming kan leiden tot de economische valorisatie van de onderzoeksresultaten

 • je project een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • je onderneming een deel van de kosten van het project op zich kan nemen

 • je onderneming haar verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is nagekomen.


Momenteel is er geen Launch projectoproep voor ondernemingen.


Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie. Deze subsidie kan voor een periode van twee jaar worden toegekend.

De financieringsperiode kan met één jaar verlengd worden.


Financiële tegemoetkoming (maxima)

 
subsidie
ZKO/KO

45%

MO

35%

GO

25%

Collectief onderzoekscentrum

75%

 

Evaluatie

Je project wordt geëvalueerd door een jury van wetenschappelijke experten, een expert uit de economische sector en/of een expert in bedrijfsoprichting. Ze baseren zich op je verdediging en de documenten die je indient.

 

Evaluatiecriteria
 • het vernieuwende karakter en de wetenschappelijke kwaliteit van het project

 • de haalbaarheid van het project (technologische en wetenschappelijke risico's, methodologie en planning)

 • de ondernemingszin van de onderzoeker-ondernemer (heeft de onderzoeker-ondernemer de nodige kwaliteiten om een spin-out op te richten ?)

 • de begeleiding van de kandidaat (onderzoeksomgeving, capaciteiten van de promotor, profiel en medewerking van eventuele 'partners')

 • de economische valorisatiemogelijkheden (beantwoordt het project aan de behoeften van de sector? Is het plan realiseerbaar? de valorisatie, voordelen en werkgelegenheid in het BHG)

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Aline Grosfils

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 66
agrosfils[at]innoviris.brussels