Rise - Innovative starters

Rise - Innovative starters

Via de projectoproep Rise zet Innoviris de meest innovatieve jonge Brusselse onderneming van het jaar in de kijker. Het programma beloont de technologische onderneming die het beste strategisch innovatieplan kan voorleggen.

 

De projectoproep Rise zet de meest innovatieve jonge Brusselse onderneming van het jaar in de kijker.

Concreet beloont deze actie de beste technologische onderneming met een subsidie die tot 100% van de kosten kan dekken voor de uitvoering van een Strategisch Innovatieplan (SIP).

Via een strategisch innovatieplan kan de onderneming haar business-strategie (O&O, Innovatie, Financiering, Business Development, etc.) uitwerken door een programma met een algemeen karakter op te stellen. Dat plan herneemt in detail (voor een periode van max. 3 jaar) de visie van de kandidaat over OOI en innovatieve projecten op (middel)lange termijn.

Via een preselectie en een evaluatie door een panel van experten dat met zorg wordt samengesteld, verdedigen gemotiveerde en toegewijde kandidaat-ondernemingen hun toekomstvisie en hun technologische innovatiekeuzes.

Geïnteresseerd? Ga de uitdaging aan!

 

Rise is bestemd voor kleine Brusselse ondernemingen die maximum vijf jaar geleden (vanaf 1 januari 2014) werden opgericht en over een hoog innovatief vermogen beschikken. 

Je komt in aanmerking voor Rise als:

 • je een kleine onderneming hebt, dwz een kleine onderneming volgens de ordonnantie van 26 maart 2009 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie en de aanbeveling 2003/361/CE van de Commissie over de definitie van de grootte van ondernemingen. De grootte van uw onderneming wordt berekend op basis van de gegevens van uw onderneming en uw partnerondernemingen

 • je onderneming (een deel van) haar activiteiten uitoefent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • je onderneming minder dan vijf jaar voor de toekenning van de subsidie is opgericht. Je onderneming moet ten laatste opgericht worden op het moment dat je de aanvraag indient.

 • je de innovatiemogelijkheden van je onderneming kan aantonen:

  • door je activiteitenplan te laten evalueren door een externe en onafhankelijke expert en deze evaluatie voor te leggen aan Innoviris. In je activiteitenplan bepaal je hoe jouw onderneming in de nabije toekomst producten, diensten of processen zal ontwikkelen die technologisch nieuw zijn of een aanzienlijke verbetering vormen tegenover de technische state of the art van de sector in Europa. Jouw activiteitenplan bevat een technologisch of industrieel risico.

  • door uitgaven in industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling voor te leggen die minstens 10 % bedragen van de totale uitgaven voor de werking van de onderneming tijdens één van de drie jaren die voorafgaan aan de toekenning van de subsidie. Een beginnende onderneming zonder financiële voorgeschiedenis legt een financiële audit van het lopende boekjaar voor. De cijfers moeten bevestigd zijn door een externe expert-boekhouder.

 • het strategisch plan van je onderneming een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Let op: wanneer je een aanvraag indient, mag de uitvoering van je SIP nog niet van start zijn gegaan.

 • je onderneming haar verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is nagekomen.

 • je onderneming nooit eerder door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd als jonge innovatieve onderneming werd verkozen.


De aanvragen kunnen jaarlijks tijdens een projectoproep worden ingediend bij Innoviris. 

Dien je aanvraag ten laatste op 13 juli 2018 om 14u via het aanvraagformulier dat beschikbaar is in de toolbox.

 

Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie en bedraagt maximaal €500.000 per onderneming. 
 
De subsidie dekt alle kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van het strategisch innovatieplan voor een maximale periode van 3 jaar.

 

Evaluatie

Je project wordt geëvalueerd door een jury van wetenschappelijke experten, een expert uit de economische sector en/of een expert in bedrijfsoprichting. Ze baseren zich op je verdediging en de documenten die je bij Innoviris hebt ingediend.

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Damien Littré

Scientific Advisor

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 71
dlittre@innoviris.brussels