Team Up - Academic Research & Industry

Home / Financiële steun aan ondernemingen / Brusselse programma's / Team Up - Academic Research & Industry
Home / Financiële steun aan ondernemingen / Brusselse programma's / Team Up - Academic Research & Industry

Team Up - Academic Research & Industry

Via de actie Team UP wil Innoviris de samenwerking en de technologische transfer tussen de academici en ondernemers aanmoedigen.

Team Up Academich research and industry

 

 

Het doel van Team Up is de samenwerking tussen academici en ondernemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te moedigen. Dit jaarlijkse programma impliceert een actieve deelname van zowel academische onderzoeksgroepen als industriële teams om de kennis te versterken en de transfer van intellectuele eigendom vanuit academisch onderzoek naar de bedrijfswereld te verzekeren. Dit alles met het oog op de ontwikkeling van prototypes die kunnen leiden tot nieuwe zakelijke opportuniteiten. 

Dankzij Team Up verwerven ondernemers kennis die ze zelf missen en kunnen ze nieuwe ontwikkelingen sneller in hun bedrijf integreren. Academici komen op hun beurt in contact met concrete praktijkvoorbeelden waarop ze hun bevindingen kunnen toepassen. 

 

 

 

Heb je ons matchmaking event op 17 januari gemist?Was je aanwezig en wil je de verschillende presentaties herbekijken?Klik op onderstaande link:

Inleiding - Jonathan Duplicy, Innoviris

Cognitive Solutions - Philippe Dubernard, IBM

AI in Brussels - Tom Lenaerts, ULB

Turning artificial intelligence into business value, perspective from an SME - Frédéric Feytons, Tapptic

Présentation of the call for projects - Jonathan Duplicy, Innoviris

Pitching session & matchmaking - Mathilde Reumaux, Innoviris

 

Editie van 2017

De eerste editie van Team Up heeft als thema "artificiële intelligentie". AI krijgt momenteel veel aandacht van onderzoeksgemeenschappen en toonaangevende ICT-ondernemingen. Dankzij recente doorbraken op het gebied van machine learning en cloud computing lijkt het onmogelijke toch mogelijk.

Bij Innoviris zijn wij ervan overtuigd dat AI niet langer de speeltuin mag zijn van enkele technologiereuzen (GAFA) en academische toppers. Integendeel, wij geloven dat kennis over AI vanuit de academische wereld naar de bedrijfswereld moet doorstromen en een rijke bron aan zakelijke opportuniteiten kan opleveren in een breed aantal sectoren: transport, toepassingen/diensten in huis, gezondheidszorg, onderwijs, openbare veiligheid, beveiliging, etc.

Daarom heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via Innoviris beslist om voor de eerste editie van Team Up met als thema "artificiële intelligentie" een budget van meer dan 4 miljoen euro vrij te maken. Met deze investering moet het Gewest een koploper worden in AI en dit zowel in de onderzoeks-als in de ondernemerswereld.

Maar, wat is artificiële intelligentie eigenlijk? Omdat elke AI-stakeholder zijn eigen definitie heeft, heeft Innoviris er ook één uitgewerkt, namelijk: 

“Het vermogen van een systeem om autonoom van data te leren en deze kennis in handelingen en/of aanbevelingen om te zetten”

Projectvoorstellen die voldoen aan onderstaande voorwaarden van Team Up, en waarvan de omvang overeenkomt met bovenstaande definitie zijn welkom, ongeacht het toepassingsgebied.

 

Ondernemingen kunnen financiële steun krijgen via Team Up als ze aan volgende voorwaarden voldoen: 

 • Bij het project moet minstens één onderzoeksinstelling (universiteit, hogeschool of onderzoekscentrum) zijn betrokken met een maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest EN een bedrijf waarvan de O&O-activiteiten eveneens zijn gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (de deelname van meer dan één onderzoeksorganisatie of meer dan één bedrijf is mogelijk)

 • Geen enkele partner (academische wereld/bedrijfswereld) mag meer dan 2/3 van de totale inspanningen voor zijn rekening nemen.

 • De bedrijven moeten financieel gezond zijn en kunnen aantonen dat zij hun aandeel in het project kunnen financieren

 • De partners moeten hun verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn nagekomen.

 • De projecten moeten onder het vastgelegde onderwerp van de oproep vallen

 • De resultaten van het project moeten een gunstige impact hebben op de partners in het Brussels Gewest (jobs, expertise, groei, etc.…)

De projectoproep is opengesteld vanaf 1 december 2016. De expressions of interest moeten worden ingediend voor 31 maart 2017, 14.00u.

Er moeten twee papieren versies verzonden worden naar: 

Innoviris
ter attentie van Jonathan Duplicy 
Charleroisesteenweg 110
1060 Brussel

Eén elektronische versie moet verzonden worden naar funding-request@innoviris.brussels en jduplicy@innoviris.brussels.

 

Financieringstype

De financiële steun neemt de vorm aan van een subsidie. Het project moet één tot drie jaar duren.
 

 
Subsidie
(Zeer) kleine onderneming

60%

Middelgrote onderneming

50%

Grote onderneming

40%

Onderzoeksinstellingen

100%

Hoewel de ontwikkeling van prototypes verplicht is voor het Team Up programma, kunnen ondernemingen die aanzienlijke middelen ter beschikking willen stellen voor hoogkwalitatieve onderzoeksactiviteiten in aanmerking komen voor hogere financieringspercentages (65% tot 80%). Innoviris zal beslissen welke bedrijven hiervoor in aanmerking komen. 

Omdat het opstellen van een goed en volledig voorstel veel tijd en energie vraagt en een hindernis kan vormen voor het indienen van een aanvraag, stelt Innoviris een Connect subsidie ter beschikking om een deel van de kosten te dekken. Deze subsidie bedraagt maximum 7500 euro per partner (met een bovengrens van 25.000 euro per consortium) en dekt de kosten voor:

 • de personeelskosten van de persoon die het project schrijft

 • indien nodig, de kosten voor het inwinnen van juridisch advies over intellectueel eigendom.

Heb je interesse? Vul het Connect aanvraagformulier in dat als bijlage is toegevoegd aan het formulier voor de expression of interest.

 

Evaluatiecriteria

 • Innovatief karakter van het project

 • Uitmuntendheid van het onderzoeksprogramma, bijdragen die verder gaan dan de state-of-the-art

 • Kwaliteit van het uitvoeringsplan (werkprogramma, methodologie, expertise van de teams, planning)

 • Niveau van de technologische transfer van de academische wereld naar de bedrijfswereld en synergieën tussen de partners

 • Valorisatie van de projectresultaten vanuit zakelijk standpunt

 • Als er aan meerdere projecten een gelijke waardering wordt toegekend, zal de voorkeur worden gegeven aan projecten die ertoe bijdragen een antwoord te bieden op de maatschappelijke uitdagingen waarmee het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geconfronteerd (bijv. mobiliteit of werkloosheid)

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Jonathan Duplicy

Scientific Advisor

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 52
jduplicy@innoviris.brussels