ITEA 3

ITEA stimuleert en steunt innovatie en preconcurrentiële O&O in gebruiksdiensten-en systemen voor software.

ITEA is één van de zeven thematische clusters van het EUREKA-programma. De cluster stimuleert en steunt innovatie en preconcurrentiële O&O in gebruiksdiensten-en systemen voor software (Software-intensive Systems and Services SiSS)) die bijdraagt tot de optimalisering van de  Europese industrieën.

De ITEA-cluster steunt technisch vernieuwende « business-oriented » samenwerkingsprojecten die opgezet worden door industriëlen.

De projecten die voor de ITEA-cluster geselecteerd worden, ontvangen geen toelage, maar een label van deze organisatie. De financiering verloopt via de nationale financieringsinstellingen (Innoviris voor Brussels) volgens hun specifieke voorschriften. 

 

U komt in aanmerking voor een ITEA toelage als uw project voldoet aan de criteria van uw nationale financieringsinstelling en het ITEA-programma.

Als Brusselse onderneming moet u voldoen aan volgende toelatingscriteria :

 
Toelatingscriteria van het ITEA-programma
  • uw project is opgesteld in het Engels.

  • minstens twee onafhankelijke wettelijke entiteiten uit twee deelnemende landen van het EUREKA-programma moeten bij het project betrokken zijn

  • de leader-deelnemer moet afkomstig zijn uit een land van het EUREKA-programma of uit een land dat bij dit programma betrokken is. 

 

Toelatingscriteria van Innoviris
  • u oefent (een deel van) uw activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • u stelt een vernieuwend OOI-project voor dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • u kunt aantonen dat u kunt instaan voor een deel van de kosten van het project

  • u bent uw verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nagekomen.

Dien uw aanvraag in nadat uw project een label heeft ontvangen van het ITEA-programma. Dien uw aanvraag in bij Innoviris via de programma's Explore of Shape via een formulier.

 

Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie of een terugvorderbaar voorschot.
 

Financiële tegemoetkoming (maxima)

 

 

 

Industrieel onderzoek Experimenteel onderzoek Procesinnovatie
 

Subsidie

Subsidie                  Voorschot

Subsidie

ZKO/KO

70%

45%                       60%

35%

MO

60%

35%                      50%

25%

GO

50%

25%                      40%

15%

Bij effectieve samenwerking met een Belgische of buitenlandse onderneming wordt de tegemoetkoming verhoogd met 15 %. De maximale financiële tegemoetkoming bedraagt 80 % van het budget.


Ook onderzoeksinstellingen (universiteiten en hogescholen) komen in aanmerking voor financiële steun via ITEA. Meer weten?  Klik dan hier voor meer informatie.

Via Connect kunt u een financieringsaanvraag indienen voor het opzetten van uw ITEA-project. 

 

Contact en bijkomende informatie

Wenst u meer informatie over het ITEA-programma ? Lees dan de gedetailleerde informatiefiche van het ITEA-programma of ga naar de website van ITEA.

 

Uw contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Mathilde Reumaux

International Project Advisor

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 31
mreumaux@innoviris.brussels