Eurostars

Eurostars

Eurostars is een programma dat door 33 Europese lidstaten en de Europese Commissie werd ontwikkeld binnen het EUREKA-netwerk

Het programma biedt KMO's met een belangrijke activiteit in onderzoek en ontwikkeling steun die is aangepast aan hun specifieke behoeften. Het programma geeft hen de mogelijkheid hun concurrentievermogen op de Europese en internationale markten te vergroten.

Het gaat om projecten van KMO's die een nieuw product, een nieuw proces of een technologisch vernieuwende dienst ontwikkelen met het oog op een snelle commercialisering. Binnen het programma wordt een bottom-up benadering gehanteerd. Alle technologische thema's zijn toegelaten, maar projecten met een militair doel worden niet geaccepteerd. 

 

Dankzij de kleine omvang van de projecten (gemiddeld 3 tot 4 partners) en de makkelijke procedure tegenover andere Europese programma’s, kunnen ondernemingen die nog nooit aan een Europees programma hebben deelgenomen, een eerste ervaring in internationale samenwerking opdoen.

De geselecteerde projecten worden gefinancierd door de nationale financieringsinstellingen (Innoviris voor Brussel) volgens de specifieke financieringsvoorschriften.

 

Projectoproep 'Slimme mobiliteit en logistiek'

In samenwerking met de innovatieagentschappen van Vlaanderen, Wallonië en Nederland, stelt Innoviris een projectoproep open voor innovatieve projecten over slimme mobiliteit en logistiek.

De projectoproep focust zowel op specialisten in de mobilteits-en logistieke sector als op spelers in de IT-sector (VR, AR, AI, BigData, 5G...) wiens technologieën een impact kunnen hebben op het mobiliteitsprobleem en de logistieke sector.

Ben je een ondernemer of onderzoeker die op zoek is naar een specifieke oplossing? Of heb je een oplossing die je zelf graag wil aanbieden? Schrijf je in voor het matchmaking evenement, waar je de kans zal krijgen om potentiële projectpartners uit België en Nederland te ontmoeten.

 

Je komt in aanmerking voor een Eurostars-toelage als je project voldoet aan de criteria van het Eurostars-programma. Als je daarnaast een financieringsaanvraag wil indienen bij uw nationale financieringsinstelling, moet je aan de toelatingscriteria van deze instelling beantwoorden.

Als Brusselse onderneming moet je voldoen aan volgende toelatingscriteria :

Criteria van Innoviris :
 • je onderneming oefent (een deel van) haar activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • je stelt een vernieuwend OOI-project voor dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • je kan aantonen dat je onderneming een deel van de kosten van het project op zich kan nemen

 • je onderneming is haar verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nagekomen


Criteria van het Eurostars-programma
 • je project heeft een maatschappelijk doel in eender welke activiteitensector

 • de leider van het consortium is een KMO uit één van de deelnemende landen van het Eurostars-programma (33 lidstaten) met een belangrijke activiteit in O&O

 • in je project zijn minstens 2 partners uit 2 deelnemende landen van het Eurostars-programma betrokken. Ook onderzoeksinstellingen komen in aanmerking, maar in hun project moeten KMO's met een belangrijke activiteit in O&O betrokken zijn die minstens 50 % van de kosten van het project op zich nemen

 • je project mag niet langer dan 36 maanden duren

 • je project leidt tot een nieuw product, proces of dienst  en de marktlancering (of de klinische proeven) moet(en) binnen de twee jaar na het einde van het project plaatsvinden

 • geen enkele partner van je project mag instaan voor meer dan 75 % van de kosten van je project

 • je kan altijd een voorstel indienen. De voorstellen worden twee keer per jaar verzameld en geëvalueerd (2 cut-off)

 • alle deelnemers hebben een juridische vertegenwoordiger ter beschikking

Dien je aanvraag via het systeem op de website van Eurostars.

Wil je ook financiële steun van Innoviris ontvangen ? Dien dan binnen de 7 dagen na de cut-off  een aanvraag in bij Innoviris via een formulier.

 

Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie of een terugvorderbaar voorschot.

 

Financiële tegemoetkoming (maxima)

  Industrieel onderzoek Experimentele ontwikkeling Procesinnovatie
 

Subsidie

Subsidie                  Voorschot

Subsidie

ZKO/KO

70%

45%                       60%

35%

MO

60%

35%                      50%

25%

GO

50%

25%                      40%

15%

Bij effectieve samenwerking met een Belgische of buitenlandse onderneming, kan de tegmoetkoming verhoogd worden met 15 %. De financiële tegemoetkoming bedraag maximaal 80 % van het budget.


Ook onderzoeksinstellingen komen in aanmerking voor financiële steun via Eurostars. Meer weten?  Klik dan hier voor meer informatie.

Via Connect kan je een financieringsaanvraag indienen voor het opzetten van je Eurostars-project. 

 

Contact en bijkomende informatie

Wil je meer informatie over het Eurostars-programma ? Lees dan de gedetailleerde informatiefiche van het Eurostars-programma of ga naar de website van het programma. 

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Jonathan Duplicy

Scientific Advisor

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 52
jduplicy[at]innoviris.brussels