Applied PhD

Geïnteresseerd in onderzoek? Voer je doctoraatsproject uit in samenwerking met een Brusselse onderneming of overheidsinstantie en ontvang een toelage van 100%.

Financiering van een doctoraat: combineer theorie en praktijk

Voormalig 'Doctiris' programma

Ben je een student of onderzoeker en wil je onderzoek doen waarbij je theorie en praktijk kan combineren?

Doe dan een beroep op de relaties tussen de academische wereld, industrie en publieke sector van het Gewest. Voer je doctoraatsproject uit in samenwerking met een Brusselse onderneming of overheidsinstantie en ontvang een subsidie die 100% van de kosten dekt.

 
 
  • Je onderzoeksinstelling (universiteit, hogeschool of onderzoekscentrum) heeft minstens één zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  • De partnerstructuur is een onderneming of overheidsinstantie met minstens één exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  • Je bent een Belgische of buitenlandse onderzoeker die in dienst is van de onderzoeksinstelling, met een diploma waarmee je in aanmerking komt voor een doctoraatsthesis. Je mag nog niet voor het doctoraat ingeschreven zijn voor het project wordt ingediend.

  • Je presteert minstens 50% van het project binnen het partnerbedrijf of de overheidsinstantie. Je wordt begeleid door een professor of erkende onderzoeker (promotor) binnen de onderzoeksinstelling en kan rekenen op de steun van een begeleider in het bedrijf of de overheidsinstantie.

De toelatingsvoorwaarden vind je in het reglement.

  • De promotor van het project legt het project ter akkoord voor aan zijn hiërarchie.

  • De onderzoeksinstelling dient ten laatste op 29 april 2019 om 12u de aanvraag in bij Innoviris via een formulier.

  • De aanvraag wordt beoordeeld door een jury van wetenschappelijke experts. Dat gebeurt op basis van de ingediende documenten en een interview, volgens de criteria in het reglement. 

Goed om te weten

De financiële tegemoetkoming dekt 100% van de beurs of het loon van de onderzoeker, de werkingskosten van de onderzoeksinstelling en de algemene kosten.

Het doctoraatsproject heeft een maximale duur van vier jaar.

Het Technological Transfer Office of R&D-departement van je onderzoeksinstelling kan helpen bij het opzetten van je project, de relaties tussen de partners en dient je aanvraag in bij Innoviris.

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Julie Verstraeten

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 70
jverstraeten@innoviris.brussels