Bridge - Strategic platforms

Bridge - Strategic platforms

Via de actie Bridge financiert Innoviris door middel van 'strategische platformen' projecten die gericht zijn op industriële toepassingen voor Brusselse ondernemingen.

Impulse

 

 

 

De actie Bridge financiert via 'strategische platformen' projecten die gericht zijn op de valorisatie van onderzoeksresultaten voor de socio-economische stakeholders van het Gewest.

Het gaat om gezamenlijke en multidisciplinaire onderzoeksprojecten in domeinen die prioritair zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die een economische valorisatie voorzien op korte of middellange termijn.

De geselecteerde thema's worden bepaald door de Brusselse tendenzen in innovatie, de wens om te beantwoorden aan een reële behoefte van de Brusselse socio-economische stakeholders en beschikbaarheid van de onderzoeksgroepen van het Gewest.

 

Het nieuwe Gewestelijk Innovatieplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dienst als referentiekader om acties voor onderzoek en innovatie op korte, middellange en lange termijn te bepalen.

Dit GIP bevat drie strategische activiteitendomeinen (SAD):

 • Gezondheid - gepersonaliseerde geneeskunde

 • Leefmilieu - groene economie 

 • ICT - digitale economie

Bridge-projecten met een maximale samenwerking tussen een consortium van meerdere onderzoeksgroepen en de socio-economische sector worden sterk aangemoedigd. Dit geldt ook voor vertegenwoordigers van de Brusselse non-profit of institutionele sector. Het doel van deze interacties is de transfer van technologieën en kennis van de projecten naar het Brusselse industriële weefsel, de non-profit sector en de instutionele context.

Bridge 2017 - Gepersonaliseerde gezondheidszorg en geïntegreerde zorgen

 • 05/12/2016 begin van de consultatiefase

 • 09/01/2017 einde van de consultatiefase

 • 02/05/2017 einde projectoproep

Momenteel voert Innoviris een consultatieronde uit over de subthema's van de projectoproep van 2017. Ontdek hier de thema's van onze Bridge actie van 2017 EN GEEF JE MENING

Je komt in aanmerking voor Bridge als: 

 • je deel uitmaakt van een onderzoeksgroep binnen een onderzoeksinstelling (universiteit, hogeschool of collectieve onderzoeksinstelling) met minstens één departement in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • je onderzoeksgroep een onderzoeksproject heeft dat aansluit bij één van de voorgestelde thema's van de lopende projectoproep

 • je project zal worden uitgevoerd door een consortium van minstens twee onderzoeksgroepen (partners) van onafhankelijke onderzoeksinstellingen met minstens één zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • de onderzoeksgroepen genoeg expertise hebben opgebouwd en over complementaire knowhow beschikken in het desbetreffende onderzoeksdomein

 • minstens één Brusselse onderneming ("peter van het project") haar industriële interesse voor je voorstel laat blijken via een intentiebrief die als bijlage aan je aanvraag wordt toegevoegd. Dit peterschap kan eveneens worden uitgebreid tot de non-profit sector of Brusselse instellingen. 

Ondernemingen en non-profit organisaties met een regelmatige economische activiteit en minstens 1 exploitatiezetel in het Brussels HoofdstedelijK Gewest en die effectief samenwerken aan de uitvoering van het onderzoeksprogramma kunnen een subsidie krijgen volgens de geldende maatregel (via de actie Explore)


Tussen 05/12/2016 en 09/01/2017 voert Innoviris een consultatieronde uit over de subthema's van de projectoproep van 2017.

Ontdek hier de thema's van onze Bridge actie van 2017 EN GEEF JE MENING

Na de verwerking van deze adviezen zal Innoviris de modaliteiten van de projectoproep online zetten. 

Financieringstype

Om de samenwerking tussen onderzoeksgroepen, Brusselse ondernemingen en instellingen te stimuleren, worden Bridge - projecten voor 100% gefinancierd. De subsidie wordt toegekend aan de onderzoeksgroep die coördinator is van het consortium die op haar beurt het budget verdeelt onder alle academische partners die deelnemen aan het project. 

De financiële steun dekt een periode van drie jaar, hernieuwbaar voor maximum drie jaar. 


Voorgaande Bridge-projecten

 Klik hier als je meer informatie wenst over de projecten die tijdens de voorgaande edities van het programma werden geselecteerd.

 

Je contactpersonen bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Xavier Hulhoven

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 68
xhulhoven@innoviris.brussels

** IMAGE DESCRIPTION **

Aiko Gryspeirt

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 27
agryspeirt@innoviris.brussels