Impulse 2010

Projecten geselecteerd in 2010 : ICT

In 2010 werd de eerste editie van Impulse gelanceerd onder de naam 'strategische platformen'.
 
Het budget om deze actie te lanceren bedroeg 3,6 Mio € voor een eerste periode van drie jaar.
 
De toepassingsdomeinen van Impulse 2010 waren 2D/3D Imaging, Knowledge Management, Mobile Computing Applications.
 
Tijdens deze eerste editie werden drie projecten, ICT4Rehab, MobiCraNT en OCSB, geselecteerd. Ze gingen in februari 2011 van start. 
 
De keuze van de toepassingsdomeinen en bijbehorende prioritaire thema’s werd gemaakt in overleg met de laboratoria van de Brusselse academische instellingen en een panel van Brusselse industriëlen, volgens een proces in 2 fasen.
 
Er werd een “call for specific Research Themes” gelanceerd bij de onderzoekslaboratoria van de universiteiten en hogescholen in overleg met hun interfaces. 
 
Er werden drie brainstormingsessies georganiseerd met vertegenwoordigers van de Brusselse industrie. Zo werden er thema's geselecteerd die op korte of middellange termijn een meerwaarde konden bieden voor de Brusselse ondernemingen.
 
In juni 2010 deed Innoviris een oproep voor ‘Call for proposals for problem oriented research projects’. Een maand later werden de vijf ingediende projecten beoordeeld door vijf ad-hoc jury's van experten.
 
Er werden drie projecten geselecteerd. De tien partners die bij de projecten betrokken zijn, zijn afkomstig van de ULB, VUB en de Erasmushogeschool. 
 
Dankzij de uitvoering van deze 3 onderzoeksprogramma’s kunnen meer dan 35 VTE drie jaar lang aan de slag. Het gaat voornamelijk om hoog opgeleide onderzoekers (PhD, master, Ir).