Doctiris - University & Industry

Doctiris - University & Industry

Via Doctiris financiert Innoviris de samenwerking tussen de academische en de industriële wereld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

De Doctiris-actie stimuleert de samenwerking tussen de academische en de economisch-industriële wereld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Het programma financiert via een projectoproep doctoraatsprojecten in toegepast onderzoek die uitgevoerd worden in samenwerking met een industriêle partner (bedrijfsdoctoraat). Dit betekent dat de onderzoeker minstens de helft van de duur van het project doorbrengt binnen de partner-onderneming. De subsidies worden toegekend aan de onderzoeksinstelling die de onderzoeker ontvangt.

Tijdens de uitvoering van het project wordt de onderzoeker begeleid door de promotor van de onderzoeksinstelling en de peter van de partner-onderneming.

De doctoraatsthesissen moeten op termijn een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de economie en de werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 
 
 
 

Je komt in aanmerking voor Doctiris als:

 • de onderzoeksinstelling minstens één afdeling heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • de kandidaat een Belgische of buitenlandse onderzoeker is die verbonden is aan de onderzoeksinstelling en die in aanmerking komt voor een doctoraatsthesis. De aanvraag is enkel geldig als de onderzoeker op het moment van de aanvraag nog niet voor het doctoraat is ingeschreven

 • de kandidaat minstens de helft van de duur van zijn doctoraat doorbrengt binnen de onderneming

 • een gevestigde professor of onderzoeker van de gastinstelling als promotor optreedt

 • de partner-onderneming een onderneming is met minstens één exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het deel "binnen de onderneming" moet in de Brusselse exploitatiezetel(s) worden uitgevoerd

 • binnen de partner-onderneming wordt de kandidaat begeleid door een werknemer van de onderneming die als 'peter' van de kandidaat over de nodige wetenschappelijke en technische knowhow beschikt

Meer weten over de toelatingscriteria van Doctiris? Lees dan het reglement.

De promotor van het project (professor of onderzoeker van de gastinstelling) legt het project ter akkoord voor aan zijn hiërarchie, die de aanvraag in naam van de onderzoeksinstelling indient bij Innoviris.

De aanvraag wordt ingediend ten laatste op 15 mei 2017 ingediend worden via een formulier beschikbaar in de toolbox op deze pagina (links bovenaan).

Neem contact op met het Technology/Knowledge Transfer Office van de onderzoeksinstelling die de kandidaat ontvangt.  Zij helpen je bij het opstellen van het project en het contact met de academische en industriële partners. Het Technology/Knowledge Transfer Office dient je project eveneens in bij Innoviris.

Financieringstype

De toelage wordt toegekend aan de ontvangende onderzoeksinstelling en neemt de vorm aan van een subsidie.
De subsidie dekt voor een periode van twee jaar:

 • het salaris van de onderzoeker (100%)

 • de werkingskosten van het laboratorium (onderzoeksinstelling)

 • de administratieve kosten van de instelling

De periode kan één keer verlengd worden voor een periode van maximum twee jaar (doctoraatsproject met een maximale duur van vier jaar).

 

Evaluatie

Je project wordt geëvalueerd door een jury van wetenschappelijke experten. Ze baseren zich op uw verdediging en de documenten die u bij Innoviris indient. 

 

Evaluatiecriteria van de jury
 • vernieuwend karakter, originaliteit

 • haalbaarheid van het project (technologische en wetenschappelijke risico's, methodologie en planning

 • overeenkomst tussen de kandidaat en het project 

 • omkadering (onderzoeksomgeving, promotor, peter, synergie tussen de partners)

 • valorisatieperspectief van de resultaten (academische valorisatie, integratie van de activiteiten in de partner-ondernemin) en potentiële impact van deze valorisatie op de economie, de werkgelegenheid en de omgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Voorgaande Doctiris-projecten

Wens je meer informatie over de Doctiris-projecten van de afgelopen jaren? Klik dan hier.

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Jérémy Levin

Team Leader

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 29
jlevin@innoviris.brussels