ECSEL

ECSEL is een financieringsprogramma voor de R&D sector in het domein van elektronische systemen en onderdelen. ECSEL wordt gefinancierd door de Europese Unie en de nationale financieringsinstellingen, waaronder Innoviris.
ECSEL Joint Undertaking
 
 
 
 
 
 
ECSEL is een financieringsprogramma voor de R&D sector in het domein van elektronische systemen en onderdelen (geïntegreerde informatica-systemen, nanotechnologieën en integratie van intelligente of cyber-fysieke systemen). Het programma wordt gefinancierd door de Europese Unie en de nationale financieringsinstellingen (waaronder Innoviris).
 
ECSEL moet binnen de sector een kritieke massa creëren om de Europese expertise en het concurrentievermogen van Europese ondernemingen op de internationale elektronicamarkt te versterken.
 
Het programma sluit zich aan bij het Europese Kaderprogramma Horizon 2020 en past dezelfde procedure en voorschriften toe. Door de samenwerking tussen de overheids-en privésector zijn zowel de lidstaten als de Europese bedrijfsorganisaties van de sector betrokken bij het bestuur van het programma en de financiering van de projecten.
 
De projecten zijn gericht op:
 
  • de conceptualisatie of de productie van systemen en elektronische onderdelen en/of
  • de toepassing van deze technologieën op één van de vijf grote maatschappelijke uitdagingen gedefinieerd door de autoriteiten van het programma (Smart Mobility, Society, Energy, Health of Production).

 

Je komt in aanmerking voor een ECSEL-toelage als je project voldoet aan de criteria van het H2020-programma beschikbaar op de website van ECSEL en het Participant Portal van de Europese Commissie. Als je daarnaast een financieringsaanvraag wenst in te dienen bij je nationale financieringsinstelling, moet je aan de toelatingscriteria van deze instelling beantwoorden.

Als Brusselse onderzoeksinstelling moet je voldoen aan volgende toelatingscriteria:

  • je oefent (een deel van) je activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • je stelt een R&D project voor dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • je hebt je verplichtingen voor voorgaande steun van het Gewest vervuld

Zowel ondernemingen als onderzoeksinstellingen (universiteiten en hogescholen) komen in aanmerking. Universiteiten en onderzoenscentra komen slechts enkel in aanmerking als ze samenwerken met een Brusselse onderneming. Bovendien mag geen enkele partner meer dan 70% van de kosten van het project op zich nemen.

De ECSEL projectoproep van 2019 is opengesteld van 6 februari tot 7 mei 2019.

De projecten moeten worden ingediend via de tool die beschikbaar is op het Participant Portal van de Europese Commissie.

Wil ook een tegemoetkoming bekomen van Innoviris? Dien je aanvraag dan tegelijkertijd in bij Innoviris via het formulier dat beschikbaar is in de toolbox van deze pagina.

Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie.

 

Financiële tegemoetkoming (maxima)

De toelage dekt 100% van de kosten van het project.

OPGELET: dit percentage moet worden verminderd met de financiering die wordt toegekend door het secretariaat van ECSEL.


Ook ondernemingen komen in aanmerking voor financiële steun via ECSEL. Meer weten? Klik dan hier voor meer informatie.

Via Connect kan je een financieringsaanvraag indienen voor het opzetten van uw ECSEL-project.

 

Contact en bijkomende informatie

Wil je meer informatie over het ECSEL-programma? Lees dan de gedetailleerde informatiefiche of raadpleeg de website van ECSEL.

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Stijn Maas

Scientific Advisor

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 67
smaas@innoviris.brussels