Eurostars

Eurostars

EurostarsEurostars is een programma dat door 33 Europese lidstaten en de Europese Commissie werd ontwikkeld binnen het EUREKA-netwerk.

Het programma biedt KMO's met een belangrijke activiteit in onderzoek en ontwikkeling steun die is aangepast aan hun specifieke behoeften. Het programma geeft hen de mogelijkheid hun concurrentievermogen op de Europese en internationale markten te vergroten.

Het gaat om projecten van KMO's die een nieuw product, een nieuw proces of een technologisch vernieuwende dienst ontwikkelen met het oog op een snelle commercialisatie. Binnen het programma wordt een bottom-up benadering gehanteerd, alle technologische thema's zijn toegelaten, maar projecten met een militair doel worden niet geaccepteerd.

Dankzij de kleine omvang van de projecten (gemiddeld 3 tot 4 partners) en de makkelijke procedure tegenover andere Europese programma’s, kunnen ondernemingen die nog nooit aan een Europees programma hebben deelgenomen, een eerste ervaring in internationale samenwerking opdoen.

De geselecteerde projecten worden gefinancierd door de nationale financieringsinstellingen (Innoviris voor Brussel) volgens de specifieke financieringsvoorschriften.

Projectoproep 'Slimme mobiliteit en logistiek'

In samenwerking met de innovatieagentschappen van Vlaanderen, Wallonië en Nederland, stelt Innoviris een projectoproep open voor innovatieve projecten over slimme mobiliteit en logistiek.

De projectoproep focust zowel op specialisten in de mobilteits-en logistieke sector als op spelers in de IT-sector (VR, AR, AI, BigData, 5G...) wiens technologieën een impact kunnen hebben op het mobiliteitsprobleem en de logistieke sector.

Ben je een ondernemer of onderzoeker die op zoek is naar een specifieke oplossing? Of heb je een oplossing die je zelf graag wil aanbieden? Schrijf je in voor het matchmaking evenement, waar je de kans zal krijgen om potentiële projectpartners uit België en Nederland te ontmoeten.

 


Je komt in aanmerking voor een Eurostars-toelage als uw project voldoet aan de criteria van het Eurostars-programma. Als u daarnaast een financieringsaanvraag wenst in te dienen bij uw nationale financieringsinstelling, moet u aan de toelatingscriteria van deze instelling beantwoorden.

Als Brusselse onderzoeksinstelling moet u voldoen aan volgende toelatingscriteria :


Criteria van Innoviris :
 • je oefent (een deel van) je activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • je stelt samen met een Brusselse KMO een vernieuwend OOI-project voor dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • je bent je verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nagekomen.
   

Criteria van het Eurostars-programma
 • je project heeft een maatschappelijk doel in eender welke activiteitensector

 • de leider van het consortium is een KMO uit één van de deelnemende landen van het Eurostars-programma (33 lidstaten) met een belangrijke activiteit in O&O

 • in je project zijn minstens 2 partners uit 2 deelnemende landen van het Eurostars-programma betrokken. Ook onderzoeksinstellingen komen in aanmerking, maar in hun project moeten KMO's met een belangrijke activiteit in O&O betrokken zijn die minstens 50 % van de kosten van het project op zich nemen

 • je project mag niet langer dan 36 maanden duren

 • je project leidt tot een nieuw product, proces of dienst  en de marktlancering (of de klinische proeven) moet(en) binnen de twee jaar na het einde van het project plaatsvinden

 • geen enkele partner van uw project mag instaan voor meer dan 75 % van de kosten van uw project.

 • je kan altijd een voorstel indienen. De voorstellen worden twee keer per jaar verzameld en geëvalueerd (2 cut-off)

 • Alle deelnemers hebben een juridische vertegenwoordiger ter beschikking

Zowel ondernemingen als onderzoeksinstellingen (universiteiten en hogescholen) komen in aanmerking. Universiteiten en onderzoekscentra komen slechts enkel in aanmerking als ze samenwerken met een Brusselse KMO. Bovendien mag geen enkele partner meer dan 70% van de kosten van het project op zich nemen.

Dien je aanvraag in via het systeem op de website van Eurostars

Wens je ook een toelage te ontvangen van Innoviris ? Dien dan binnen de 7 dagen na de cut-off  een aanvraag in bij Innoviris via een formulier.

 

Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie of een terugvorderbaar voorschot.
 

Financiële tegemoetkoming (maxima)

De financiële steun dekt 100% van de kosten van het project.

Ook ondernemingen komen in aanmerking voor financiële steun via Eurostars. Meer weten?  Klik dan hier voor meer informatie.

Via Connect kan je een financieringsaanvraag indienen voor het opzetten van je Eurostars-project. 


Contact en bijkomende informatie

Wens je meer informatie over het Eurostars-programma ? Lees dan de gedetailleerde informatiefiche van het Eurostars-programma of ga naar de website van het programma. 
 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Jonathan Duplicy

Scientific Advisor

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 52
jduplicy[at]innoviris.brussels