Making Cities Work: wat is de belangrijkste uitdaging voor Brussel?

Home / Inhoud homepage / News / Geschiedenis / Making Cities Work: wat is de belangrijkste uitdaging voor Brussel?
Home / Inhoud homepage / News / Geschiedenis / Making Cities Work: wat is de belangrijkste uitdaging voor Brussel?

Making Cities Work: wat is de belangrijkste uitdaging voor Brussel?

Wat is volgens jou de grootste uitdaging voor Brussel? Mobiliteit, luchtvervuiling of toch eerder een duurzame stadsontwikkeling? Stadsvertegenwoordigers, ondernemers en onderzoekers worden uitgenodigd om hier mee na te denken over de toekomst van Brussel via de nieuwe projectoproep “Making Cities Work” van het Europese JPI Urban Europe programma. De projectoproep is opengesteld tot 28 februari 2018.

JPI URBAN EUROPE -  projectoproep "Making cities work"

Oproep tot voorstellen van 24 oktober 2017 tot 28 februari 2018

"Making Cities Work" is een innovatief pilootprogramma van JPI Urban Europe. De projectoproep wordt gelanceerd op initiatief van vijf landen die deel uitmaken van het JPI Urban Europe consortium: Oostenrijk, België, Finland, Noorwegen en Zweden.

Via deze oproep worden steden en gemeenten, ondernemingen, onderzoeksinstellingen en andere actoren uitgenodigd om transnationale consortia op te bouwen die innovatieve projecten ontwikkelen voor Europese stedelijke regio's. De projecten moeten uitmonden in commercieel succesvolle diensten en producten. 

De bedoeling is om stadsvertegenwoordigers of industriële partners in contact te brengen met onderzoekers. Ze gaan samen op zoek naar oplossingen voor de prangende problemen waarmee ze in de huidige stedelijke context worden geconfronteerd. 

De oproep is gericht op de ontwikkeling van innovatieve oplossingen (incl. proof of concept, demonstraties tot test resplicability en scalability).

De projectoproep omvat 4 grote thema's: 

  • De stedelijke mobiliteit heruitvinden: innovatieve oplossingen om de verkeerscongestie te verminderen

  • Het implementeren van de slimme duurzame stad: van pilootprojecten in lokale sectoren en diensten tot cross-sectorale diensten voor burgers en bedrijven

  • Samen bouwen aan de stad: de kloof dichten tussen burgers, bedrijven en stadsbeleid

  • Innovatieve en duurzame stadsverandering: het reduceren van de negatieve impact van bouwterreinen

Herken je deze uitdagingen? Aarzel dan niet om deel te nemen aan deze oproep! 

Meer informatie nodig? Schrijf je in voor één van de webinars op 14 november of 5 december en registreer je op het matchmaking platform van Making Cities Work om partners te vinden voor je project.

Je kan ook terecht op onze pagina's voor ondernemingen, onderzoeksinstellingen of non-profit organisaties

Heb je vragen? Neem contact op met: 

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Beata Bibrowska

International Projects Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 22
bbibrowska@innoviris.brussels