Anticipate - Prospective research

Home / Inhoud homepage / Projectoproepen / Anticipate - Prospective research
Home / Inhoud homepage / Projectoproepen / Anticipate - Prospective research

Anticipate - Prospective research

Full Proposals
Wanneer 01-02-2018 12:00 tot
25-04-2018 12:00

Zin om het Brussel van de toekomst vorm te geven? 

Ben je een onderzoeker in exacte of humane wetenschappen? Heb je vernieuwende ideeën voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Neem dan deel aan de projectoproep van Anticipate - Prospective Research 2018.

Via het Anticipate programma financiert Innoviris projecten van academische onderzoekers aan een Brusselse universiteit of hogeschool met een toekomstgerichte visie in domeinen die belangrijk zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De projecten dragen bij tot de ontwikkeling en opbouw van kennis over de Brusselse stedelijke complexiteit en besteden de nodige aandacht aan beleidsgerichte en/of maatschappelijke valorisatie.

 

Wat zijn de thema's van 2018?

Voor de projectoproep van 2018 werden er drie prioritaire thema's geselecteerd:

 • Artificiële intelligentie, digitalisering en automatisering van de samenleving.

  • Hoe kunnen de ontwikkeling van traditionele industrie en radicale innovaties in de digitale industrie worden gecombineerd? Hoe dreigen deze ontwikkelingen het concept werk en arbeidsmarkt in de regio te veranderen? En zullen deze veranderingen kunnen plaatsvinden binnen de huidige wetgeving en juridische context?

  • Zal deze ontwikkeling het evenwicht tussen enerzijds efficiëntie en productiviteit en anderzijds welzijn thuis en op het werk veranderen? In hoeverre kunnen deze technologieën de sociale verhoudingen, de manier waarop we in sociale relaties staan, of zelfs onze morele, ethische of spirituele opvattingen veranderen?

  • In hoeverre hebben intelligente internet algoritmes een invloed op een genuanceerde opinievorming bij burgers in het Gewest, en tot welke uitkomsten leiden ze? 

 • De compacte en groene stad.

  Welke creatieve en innovatieve ideeën laten toe om de stad zo te bouwen dat deze compact is maar tegelijk de nodige ruimte laat voor natuur (in de ruime zin: biodiversiteit, groene ruimte, duurzaamheid… )?

  • Op welke manier kunnen aantrekkelijke, vernieuwende alternatieven een dense, mensonwaardige, niet duurzame stedelijke ontwikkeling vermijden?

  • Hoe kan de regeneratie van oude stadsinfrastructuur oplossingen bieden voor de toenemende verstedelijking, de steeds schaarser wordende (groene) ruimte en de verminderde biodiversiteit? Op welke manier kan de verdichting deel van het antwoord zijn op ecologische problemen?

  • Hoe kan duurzaam management en gebruik van de beschikbare natuur ingezet worden om de ecologische en maatschappelijke uitdagingen van verdichting aan te pakken? 

 • Het onzichtbare zichtbaar maken.

  • Hoe kunnen we tot nu toe onzichtbare of onvoldoende zichtbare bevolkingsgroepen in Brussel, en in het bijzonder de meest kwetsbare groepen, beter zichtbaar maken voor het beleid?

  • Welke (voor Brussel) innovatieve methodologieën kunnen gebruikt worden die betrouwbare gegevens over deze populaties garanderen en het welzijn van de Brusselaars verbetert?

  • Welke concrete oplossingen voor dataverzameling kunnen het geïnformeerd nemen van beleidsbeslissingen in de toekomst versterken?

  • Welke methoden en statistische procedures kunnen gebruikt worden om de omvang van verborgen populaties te schatten en/of het inzicht in hun levenssituatie te verbeteren?

 

Hoe dien je een aanvraag in?

De selectie gebeurt in 2 stappen.

 • Een expression of interest moet ten laatste op 15 december 2017 om 12u worden ingediend bij Innoviris via een formulier. Raadpleeg vooraf het reglement. 
  Alle documenten die nodig zijn om je aanvraag in te dienen, vind je in de toolbox van de algemene Anticipate-pagina

 • Innoviris evalueert de expressions of interest. Enkel de projecten met een positief geëvalueerde expression of interest, kunnen een volledig voorstel indienen via een formulier dat in deze tweede fase beschikbaar zal zijn op onze website. Het volledige voorstel moet worden ingediend voor 25 april 2018

De projecten moeten ingediend worden door de betrokken academische autoriteiten. Aarzel niet om je Tech Transfer Office (en R&D departement voor de VUB) te contacteren voor meer inlichtingen.

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Suzana Koelet

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tél. +32 2 600 50 80
skoelet@innoviris.brussels

 

 

 

gearchiveerd onder: