Innovinterview

Home / InnovInterview
Home / InnovInterview

Innovinterview

Elke maand stelt Innoviris een aantal vragen aan een Brusselse stakeholder in het OOI-domein. Of het nu een onderzoeker, een ondernemer of één van onze partners is, ze hebben allemaal een belangrijke mening over de verschillende aspecten van de Brusselse OOI-sector.

innovinterview

Elke maand stelt Innoviris een aantal vragen aan een Brusselse stakeholder in het OOI-domein.
Of het nu een onderzoeker, een ondernemer of één van onze partners is, ze hebben allemaal een belangrijke mening over de verschillende aspecten van de Brusselse OOI-sector. 

September 2017: een ontmoeting met Emily Verté, Anticipate onderzoekster aan de VUB.

 

Met haar project 'Frailty Imbalance in Brussels: detection and support' gaat Emily Verté op zoek naar de knelpunten in de huidige ouderenzorg om vervolgens een nieuw raamwerk voor geïntegreerde buurtzorg voor te stellen. Op 6 oktober zal ze haar onderzoeksresultaten voorstellen aan mensen uit de zorg-en welzijnssector.

 

 

Kan je jezelf en je project kort voorstellen? 

"Als agoog en vanuit mijn achtergrond in publiek management ben ik steeds geïnteresseerd geweest in de constructie van de maatschappij. Dankzij mijn ervaring in de publieke sector en als onderzoeker binnen de Belgian Ageing Studies (VUB) kreeg ik de mogelijkheid om deel te nemen aan het Anticipate programma met een project dat focust op de detectie en toeleiding van kwetsbare ouderen naar de juiste zorg en ondersteuningsvormen in Brussel. 

Net zoals steden in andere westerse landen, blijft Brussel niet gespaard van de vergrijzingsgolf. Meer nog, er is zelfs een enorme toename van 80+-ers, de meest kwetsbare populatie in de maatschappij en bovendien de populatie met de meeste zorgvragen. In de praktijk bestaan er relatief veel goed bedoelde initiatieven die een antwoord trachten te formuleren op de complexe zorgvragen. Toch blijkt de zorg- en welzijnssector niet te slagen in de opzet van "zorg voor iedereen".

In mijn project heb ik de noden van alle stakeholders in het zorgproces in kaart gebracht en de risicofactoren gedefinieerd die leiden tot zorgvragen. De resultaten van de diverse studies hebben geleid tot de ontwikkeling van een conceptueel raamwerk voor geïntegreerde buurtzorg. Dat raamwerk, het INClusive CAre framework, reikt zowel het beleid als de praktijk handvaten aan voor inclusieve zorg in Brussel en daarbuiten." 

 

Op welke manier hoop je de onderzoeksresultaten te valoriseren? 

"De komende jaren hoop ik het INClusive CAre framework verder te operationaliseren zodat het in de praktijk kan worden uitgetest. Het ultieme streefdoel is een reële implementatie van dit zorgmodel. Op die manier kunnen we zorgen voor een verschuiving van een negatief zorgparadigma naar een positief zorgparadigma dat focust op de capaciteiten van individuen en hun omgeving."

 

Wat is voor jou het belang van het Anticipate programma? 

"Dankzij het Anticipate programma kunnen onderzoekers maatschappelijke problemen, specifiek aan de grootstedelijke context van Brussel, aankaarten en (sociaal) innovatieve antwoorden formuleren die het welzijn van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in bijzonder verhogen."

 

Op 6 oktober zal je voor de sector je onderzoeksresultaten voorstellen. Wat kunnen we verwachten van dit evenement? 

"Op vrijdag 6 oktober om 17u zal ik tijdens de publieke verdediging van mijn proefschrift voor het eerst mijn onderzoeksresultaten kenbaar maken aan het publiek, meer bepaald aan alle geïnteresseerden en aan de zorg- en welzijnssector. Het publiek mag zich verwachten aan een presentatie over de ontwikkeling van het 'INClusive CAre framework’ aan de hand van de bespreking van de resultaten van de diverse onderzoeken. De focus van de avond zal liggen op de relevantie van dit raamwerk voor de sector en op welke manier het kan een impact hebben."

Ben je geïnteresseerd in de onderzoeksresultaten? Schrijf je in voor de openbare verdediging van dit onderzoeksproject op vrijdag 6 oktober om 17 uur in de promotiezaal van de VUB.