Innovinterview

Home / InnovInterview
Home / InnovInterview

Innovinterview

Elke maand stelt Innoviris een aantal vragen aan een Brusselse stakeholder in het OOI-domein. Of het nu een onderzoeker, een ondernemer of één van onze partners is, ze hebben allemaal een belangrijke mening over de verschillende aspecten van de Brusselse OOI-sector.

innovinterview

Elke maand stelt Innoviris een aantal vragen aan een Brusselse stakeholder in het OOI-domein.

Of het nu een onderzoeker, een ondernemer of één van onze partners is, allemaal hebben ze een relevante mening over diverse aspecten van de Brusselse OOI-sector. 

Maart 2018: ontmoeting met Lieve Lambrechts, winnaar van WATS - Women Award in Technology & Science

Lieve Lambrechts WATS afficheLieve Lambrechts is de kersverse Brusselse wetenschapsambassadrice van het jaar. De onderzoeker Toegepaste Fysica aan de VUB was één van de kandidates van onze WATS-campagne die jonge meisjes aanmoedigt om voor een wetenschappelijke of technologische richting en carrière te kiezen. We spraken met haar over het belang van vrouwelijke rolmodellen en haar eigen parcours in de wetenschappen.

Kan je jezelf kort voorstellen?

Waar zal ik beginnen? In het middelbaar onderwijs koos ik ervoor om Latijn-Wetenschappen te studeren. Hoewel de focus in deze opleiding niet op wiskunde lag, koos ik er toch voor om wiskunde te gaan studeren. Tijdens mijn studies aan de VUB kwam ik in aanraking met enkele prachtige fysicavakken en de keuze om me daar verder in te verdiepen was dan ook snel gemaakt.

Na mijn master fundamentele wiskunde mocht ik een doctoraat starten in de onderzoeksgroep Toegepaste Natuurkunde van de VUB, waar ik ook onderwijsassistent in de vakgroep Fysica en Sterrenkunde ben. Mijn onderzoeksonderwerp, transformatieoptica, koos ik omwille van de fascinerende mix tussen wiskunde, fysica en nanotechnologie. Het was voor mij heel belangrijk om een brug te kunnen slaan tussen die abstracte wereld van de wiskunde en de realiteit.

Al sinds mijn studentenjaren probeer ik de passie voor mijn vak door te geven aan jongeren. Zo gaf ik enkele jaren naschoolse bijles wiskunde voor BRUTUS (BRUsselse TUtoren voor Scholieren), werkte ik mee aan de Dag van de Wetenschap, schreef ik mee aan een nieuw voorkennisboek fysica en bouwde ik elektromagneten met Molenbeekse kinderen als gastdocent bij ToekomstATELIERdelAvenir. In mijn meest recente project ontwikkelde ik in samenwerking met Sport en Opleiding vzw een naschoolse workshop voor kinderen van 8 tot 12 jaar rond “Straffe vrouwen in de wetenschap”.

Word je zelf soms geconfronteerd met vooroordelen over vrouwen in de wetenschap?

Hoewel ik zelf nooit heb gedacht dat wiskunde niets voor meisjes is, is het een vooroordeel dat duidelijk nog leeft in de maatschappij. Meer dan eens heb ik opmerkingen gekregen zoals "Een vrouw die wiskunde doet?!" of hoor ik aan de toog op café iemand verkondigen: "Vrouwen en wiskunde, dat gaat niet samen hé". Vooroordelen die bij mij uiteraard in het verkeerde keelgat schieten en die ik dan ook met veel plezier weerleg (knipoogt).

Waarom heb je deelgenomen aan de WATS-campagne van Innoviris ?

Eigenlijk sta ik niet graag in de spotlights. Ik hou me liever bezig met mijn studenten en mijn onderzoek. Maar ik heb toch deelgenomen, omdat ik het ontzettend belangrijk vind dat vrouwen meer op de voorgrond durven treden zodat het vastgeroeste stereotype van een wetenschapper stilaan verandert. Als jij denkt aan een wetenschapper, is de kans groot dat je een professor Barabas-type voor je ziet:  een blanke man met grijs haar en een labojas. Die eenzijdige beeldvorming in de media veranderen is een eerste stap om deze dieperliggende vooroordelen aan te pakken.

Waarom is het zo belangrijk om jongeren, en in het bijzonder meisjes, te sensibiliseren voor wetenschappelijke studies en carrières?

Er is in onze maatschappij veel vraag naar wetenschappelijke en technische profielen. Sla er de lijst met knelpuntberoepen maar eens op na. Elk jaar raken duizend vacatures voor ingenieurs niet ingevuld, stijgt de vraag naar IT'ers en studeren er minder wiskundigen af. Vorig schooljaar stopte een recordaantal van 402 wiskundeleerkrachten en kwamen er slechts 21 afgestudeerde masters wiskunde in de plaats. Een groot probleem, want het zijn de leerkrachten die de volgende generatie warm moeten maken voor hun vak.

Het is zeker niet mijn bedoeling om alle meisjes richting wetenschappen te duwen. Ik geloof sterk dat iedereen in de eerste plaats iets moet doen waar hij of zij gepassioneerd door is. En misschien is dat wel wetenschappen of technologie. We moeten dus inzetten op wetenschapssensibilisering en jongeren laten zien dat deze beroepen barstensvol creatieve en intellectuele uitdaging zitten.

Waarvoor zal je de prijs gebruiken?

Ik hoop vooral dat ik aan jonge meisjes kan laten zien dat wetenschap en techniek ook iets voor hen kan zijn en dat ik hen het rolmodel kan bieden dat ik destijds zelf niet had. Dit hoop ik onder meer te doen door mijn naschoolse STEM-workshops rond straffe vrouwen in de wetenschap verder uit te bouwen.