Innovinterview

Home / InnovInterview
Home / InnovInterview

Innovinterview

Elke maand stelt Innoviris een aantal vragen aan een Brusselse stakeholder in het OOI-domein. Of het nu een onderzoeker, een ondernemer of één van onze partners is, ze hebben allemaal een belangrijke mening over de verschillende aspecten van de Brusselse OOI-sector.

innovinterview

Elke maand stelt Innoviris een aantal vragen aan een Brusselse stakeholder in het OOI-domein.

Of het nu een onderzoeker, een ondernemer of één van onze partners is, allemaal hebben ze een relevante mening over diverse aspecten van de Brusselse OOI-sector. 

Mei 2018: ontmoeting met Dirk Pauwels, Blockchain R&D Project Manager bij Fujitsu Global

Wat is de bedoeling van het blockchain-innovatiecentrum dat onlangs werd geopend?

In het blockchain-innovatiecentrum willen we relevante kennis en knowhow ontwikkelen over het gebruik van blockchain als technologie om gedistribueerde peer-to-peer systemen te implementeren en ondersteunen. De blockchain-technologie zelf (blockchain-datastructuur, cryptographie ...) is al vergaand ontwikkeld. De kennis om die technologie te gebruiken om de bekende systemen te vervangen door gedistribueerde systemen is echter nog in volle ontwikkeling.

Om de nodige knowhow en kennis op te bouwen is een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk.  Daarom willen we samenwerken met geschikte partners om de nog ontbrekende kennis te ontwikkelen zodat we de blockchain met succes kunnen toepassen in de maatschappij, gaande van het herdefiniëren van de implementatie van bestaande overheidsdiensten tot de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen.

Waarom heeft Fujitsu voor Brussel gekozen als locatie voor het blockchain-innovatiecentrum?

Er zijn verschillende redenen waarom Fujitsu heeft gekozen voor Brussel als locatie voor het blockchain-innovatiecentrum.

  • Ten eerste heeft Fujitsu België de nodige competenties in huis om het innovatietraject succesvol op te starten en verder uit te werken. Naast de zuiver technologische knowhow beschikt Fujitsu België over een team van specialisten op het vlak van business engineering en oplossingsontwerp met betrekking tot complexe organisaties en systemen. Bovendien komt het initiatief van het managementteam van Fujitsu België dat daarvoor ook de nodige middelen wil vrijmaken.

  • Ten tweede hebben we in België goede contacten met een aantal partners die complementaire kennis kunnen aanbrengen.

  • Een andere belangrijke reden is de samenwerking met Brussel. Met het innovatiecentrum willen we onderzoeken hoe de blockchain-technologie kan worden gebruiken om diensten in het kader van het Smart City-project te herdefiniëren en ondersteunen.

De ontwikkeling van knowhow zou ook belangrijk kunnen zijn voor andere steden binnen Europa. Daarbij zijn onze goede contacten met de Europese instellingen in Brussel zeer nuttig.

Als bedrijf met een uitgesproken beleid in Corporate Social Responsibility wil Fujitsu België met de oprichting en de uitbouw van het blockchain-innovatiecentrum uiteraard ook bijdragen tot de groei van de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Waarom is het belangrijk dat Brussel investeert in de blockchain-technologie?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een specifiek Smart City project dat als doelstelling heeft om van Brussel een slimme stad te maken. Het project focust op zes verschillende actiegebieden, namelijk smart economie, smart governance, smart environment, smart mobiliteit, smart bevolking en smart leefomstandigheden. Die actiegebieden omvatten een aantal diensten, processen en activiteiten die momenteel centraal beheerd en gestuurd worden, maar die waarschijnlijk baat zouden hebben bij een omschakeling naar een gedistribueerd peer-to-peer systeem.

Om zo een omschakeling te maken is blockchain nodig als ondersteunende technologie. Daarom is het belangrijk dat het Gewest investeert in onderzoek en ontwikkeling van de blockchain-technologie.
Om die reden heeft Fujitsu België dan ook een specifiek onderzoeksproject opgezet waarbij zal worden onderzocht hoe de blockchain-technologie gebruikt kan worden voor de implementatie van diensten in de context van Smart Cities.

Op welke manier zal de blockchain in de toekomst het dagelijkse leven van de Brusselaar beïnvloeden?

Blockchain als technologie zal in de toekomst het dagelijkse leven van de inwoners van Brussel in belangrijke mate kunnen beïnvloeden. De technologie zal het mogelijk maken om bepaalde diensten radicaal te hervormen en te herimplementeren met het oog op een verbetering van de gebruiksvriendelijkheid, snelheid, efficiëntie en kost. De koppeling van verschillende technologieën zoals Internet of Things (IoT), big data, artificiële intelligentie en blockchain kan en zal waarschijnlijk ook leiden tot een betere aansturing van de systemen en processen die noodzakelijk zijn voor de stad van morgen. Het beheer van verkeersstromen en de openbare infrastructuur is daarvan een voorbeeld.

Momenteel blijft het nog een open vraag op welke facetten van het leven in een Smart City de blockchain-technologie een directe invloed zal hebben en wanneer die impact voelbaar zal zijn. Het onderzoeksproject van Fujitsu België is bedoeld om daar zo snel mogelijk een antwoord op te formuleren.

 

V.l.n.r. Hajime Hayashi (Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the Kingdom of Belgium),

Kris Peeters (Vice-premier en Minister van Werk, Economie en Consumenten, bevoegd voor Buitenlandse Handel)

Duncan Tait (Directeur en Gedelegeerd Bestuurder EVP, Hoofd EMEIA en Noord- en Zuid-Amerika)